Bạn Bè Công Việc

Mừng khai trương Chi nhánh nước hoa Missi 2

Chúc mừng vợ chồng anh chị Thanh HươngNguyen Bao Chuong khai trương chi nhánh nước hoa Missi 2, vui khi thấy Missi phát triển và thành công hơn mỗi ngày.

Một trong những anh chị quen biết được khi học tại Be Training, nhớ cảm giác thời gian cùng nhau đi học khởi nghiệp.

Leave a Reply

Instagram